Písky a štěrky

Dodáváme níže uvedené písky a štěrky

PÍSEK KOPANÝ je velmi jemný písek používaný jako přísada do malt a omítek. Je jemný a po vyschnutí má velkou tvrdost a soudržnost.

PÍSEK TŘÍDĚNÝ je hrubší a třídí se do frakcí, z nichž nejpoužívanější je 0-4 mm.

PÍSEK ZÁSYPOVÝ vzhledem ke svým vlastnostem se nehodí ani do betonu ani do malty. Proto se používá k zasypávání výkopů a podobným účelům.

Kamenivo frakce 4 – 32 mm (kačírek) je jemné kamenivo, které se používá jako obsypový materiál, utužení cest, příměs do betonových smění. Vidět ho můžete okolo plotů, domů či jako okrasné zásypy kolem bazénů.

Kamenivo frakce 2-5mm, kamenivo frankce 4-8mm se používá pod zámkovou
dlažbu

Kamenivo frakce 8-16mm se používá do betonu a na zpevnění cest

Kamenivo frakce 16-32mm se používá převážně na zpevnění cest

Druh písku, kameniva Cena/t
Písek 0-4 mm 430,-- Kč
Kamenivo kačírek 390,-- Kč
Kamenivo 2-5 mm, kamenivo 4-8 mm 790,-- Kč
Kamenivo 16-32mm 730,-- Kč
Kamenivo 8-16mm 680,-- Kč

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----