Zemní práce, demolice

Provádíme zemní práce a demolice

Provádíme zemní, výkopové, bourací a demoliční práce traktorbagrem VOLVO a otočným kolovým bagrem VOLVO. K těmto strojům nabízíme svahovací lžíci naklápěcí, svahovací lžíci pevnou, dále lžíce 30, 40, 60, 70 a 90 cm a bourací kladivo.

Nabízíme tyto služby: 

  • výkopy základů a základových pásů
  • hloubení rýh pro inženýrské sítě
  • vybudování kanalizační a vodovoní přípojky
  • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
  • výkopy pro bazény
  • rovnání a svahování terénů
  • výkopové a zahrnovací práce
  • bourací a demoliční práce
  • zimní údržba komunikací
  • výstavba zpevněných ploch a komunikací a jiné zemní či výkopové práce

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----